Školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce BOZP

Kurz na míru

Základní info

Jedná se o proškolení všech vedoucích pracovníků, které by mělo probíhat minimálně 1x za 3 roky. Školení je zakončeno testem o přezkoušení a absolventi dostávají osvědčení o absolvování školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Včetně vydání osvědčení

Školení vedoucích zaměstnanců z bezpečnosti práce BOZP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.