Školení pracovníků a vedení o problematice ISO 14001/ EMAS

Kurz na míru

Základní info

Školení THP a vedení - v rozsahu celkem 10 hodin o problematice z toho :
* Základní pojmy a problematika - uplatnění při implementaci ve vazbě na problematiku firmy
* Praktické příklady - případové studie
* Závěrečné zopakování
* Testy - pro ověření pochopení problematiky

Školení pracovníků a vedení o problematice ISO 14001/ EMAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.