Sebeřízení

Kurz na míru

Základní info

Kdo neřídí sebe, nemůže řídit druhé. Kurz je zaměřen na sebepoznání, pochopení vlastních myšlenkových modelů, silných i slabých stránek a motivací. Účastníci budou vedeni k pochopení vlastní životní role i nastavení osobních cílů. Součástí kurzu je zvládnutí stresu - pozitivního (eustresu) i negativního (distresu).
Jednodenní školení nebo dvoudenní trénink

Sebeřízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.