ŘLZ v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000:2000

Kurz na míru

Základní info

Určeno
Personálním manažerům a specialistům, manažerům jakosti, manažerům a majitelům firem,personálním konzultantům

Cíl
Uvědomit si sílu významu řízení lidských zdrojů v rámci řízení organizace
Zvládnout principy managementu jakosti podle norem ISO 9000:2000
Získat náhled na trendy v oblasti managementu jakosti
Získat informace o požadavcích norem ISO 9000:2000 na personální procesy
Reflektovat současnou úroveň managementu lidských zdrojů vlastní organizace a získat inspiraci pro provedení změny systému

Obsah
Řízení lidských zdrojů v systémech řízení jakosti, personální procesy v rámci procesů organizace, síla významu managementu lidských zdrojů
Změny norem ISO 9000:2000
Klíčové faktory výkonu organizace
Principy managementu jakosti
Zabezpečení nosných personálních procesů dle požadavků normy ISO 9000:2000 (Stanovování požadavků na způsobilost pracovníků, plánování potřeby pracovníků v návaznosti na strategické a provozní cíle, získávání a výběr pracovníků, hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu, vzdělávání a výcvik pracovníků )

ŘLZ v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000:2000

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.