Programy pro zjišťování predispozic uchazečů na pracovní pozice, manažerské pozice a pro Top management

Kurz na míru

Základní info

Pro výběr pracovníků jsou v dnešní době nutné nejen psychologická diagnostika, ale zejména diagnostika predispozic uchazeče na danou pracovní pozici. Vycházíme proto ze zadaných kritérií, popisu pracovní funkce apod. k nastavení programu pro výběr, který je prováděn jako jednodenní, případně dvoudenní se zátěžovými testy pro dané oblasti. Provádíme i zátěžové testy prostřednictvím E-mailu.

Psychologickou diagnostiku využíváme při výběru nových pracovníků nebo pro ověření způsobilosti stávajících pracovníků v souvislosti s jejich kariérovým růstem. Jako metoda poskytuje 80-90% jistotu, která je výhodná především z hlediska rozhodování o rozmisťování pracovníků na různé pozice a efektivnost vynakládaných nákladů na jejich další kariérový rozvoj.

Metoda je používaná ve složení:
Psychologické testovací baterie sestavované na základě požadavků klienta jednak na pracovní pozici a na pracovníka s možností využití profesiogramů. Obvykle se jejich aplikace provádí skupinově.
Sběr tvrdých a měkkých dat prostřednictvím aplikace modulových situací s možností využití videa
Individuální strukturovaný rozhovor s účastníkem
Metoda může být doplněna o zjištění jazykových znalostí, spisovnosti jazyka, správné výslovnosti.
V případech výběru do Call Centra provádíme i telefonní předvýběr podle anglického know-how.
Výsledkem psychologické diagnostiky je :
Písemné zhodnocení a porovnání s pořadím ostatních uchazečů
Grafy dosažených výsledků - se zvýrazněním integrity osobnosti, odolnosti, dovedností /prodejní, manažerské, týmové.../, budování vztahů, rozhodování, práce s informacemi, analytické myšlení, aktivita, tah na bránu, schopnost seberealizace apod., diagnostická kostka - potenciál-výkon-chování
Komentář k dosaženým výsledkům, závěry a doporučení
Možnost i zpětné vazby přímo pro uchazeče s návrhy na posilování, nebo odstranění některých výsledků z diagnostiky

Programy pro zjišťování predispozic uchazečů na pracovní pozice, manažerské pozice a pro Top management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.