Přijímací pohovor - jak vybrat vhodného zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Určeno
Personalistům, majitelům firem a pracovníkům pověřeným výběrem nových zaměstnanců (začátečníci a mírně pokročilí)

Cíl
získat základní znalosti přípravy, průběhu a vyhodnocení přijímacího rozhovoru

Obsah
Co předchází přijímacímu rozhovoru - zjištění požadavků pracovní pozice, sestavení kompetenčního profilu kandidáta, posouzení významu tzv. puzzle-efektu
Zpracování a vytěžení informací o uchazeči z životopisu a dotazníku
Příprava přijímacího rozhovoru - výběr struktury a stylu (přátelský, agresivní, mlčenlivý, nesouvislý), výběr vhodných otázek
Průběh a fáze přijímacího rozhovoru
Registrace odpovědí a průběhu rozhovoru
Komunikační dovednosti personalisty - jak "číst" řeč těla, aktivní naslouchání a empatie, cílené dotazování, asertivita, společenské chování
Osobnost uchazeče - zjišťování dovedností, schopností a vlastností
Vyhodnocení přijímacího rozhovoru

Přijímací pohovor - jak vybrat vhodného zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.