Právo pro manažerskou praxi

Kurz na míru

Základní info

* obchodní právo: obchodní zákoník, typy podnikatelů, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty, konkurz a vyrovnání, živnostenské podnikání, obchodně závazkové vztahy, smluvní typy
* občanské právo: občanský zákoník, věcná práva, občanské závazkové právo a smluvní typy, občanský soudní proces
* pracovní právo: zákoník práce, zákon zaměstnanosti, odbory, kolektivní smlouvy, pracovně-právní vztahy, pracovní poměr, dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr
* trestní právo: hospodářské trestné činy, soustava soudů a procesní řád
* finanční právo: rozpočtové a daňové právo, daňová soustava a druhy daní, daňový proces
* právní rámec EU: základní vazby české legislativy a mezinárodních zákonů v oblasti firemního práva

Právo pro manažerskou praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.