Právo pro manažerskou praxi

Kurz na míru

Základní info

* obchodní právo: obchodní zákoník, typy podnikatelů, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty, konkurz a vyrovnání, živnostenské podnikání, obchodně závazkové vztahy, smluvní typy
* občanské právo: občanský zákoník, věcná práva, občanské závazkové právo a smluvní typy, občanský soudní proces
* pracovní právo: zákoník práce, zákon zaměstnanosti, odbory, kolektivní smlouvy, pracovně-právní vztahy, pracovní poměr, dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr
* trestní právo: hospodářské trestné činy, soustava soudů a procesní řád
* finanční právo: rozpočtové a daňové právo, daňová soustava a druhy daní, daňový proces
* právní rámec EU: základní vazby české legislativy a mezinárodních zákonů v oblasti firemního práva

Právo pro manažerskou praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.