Právo EU

Kurz na míru

Základní info

Popis:
co je nejdůležitější pro firmu působící v členské zemi EU?, (systém evropského práva, pravidla pro obchodníky, jak využít výhod vstupu do EU, jak předejít komplikacím, které změny se týkají přímo vaší firmy, konzultace nad konkrétními dotazy působení v EU).

Komu je kurz určen:
Typický účastník našich kurzů je top manažer, majitel firmy, jednatel nebo jiný vedoucí pracovník, případně kandidát na pozici manažera, firemní právník, obchodní ředitel, apod.

Cíle programu:
seznámit účastníky s nejdůležitějšími informacemi o EU pro zajištění úspěšného fungování firmy v nových podmínkách po vstupu ČR do EU. Tento trénink je přínosný pro Vaší firmu hlavně praktickému zaměřením.

Vstupní znalosti posluchačů:
Znalost firemního prostředí a právního systému.

Obsah:
1. Evropská unie
* historie vzniku evropských společenství
* základní dokumenty ES a EU (smlouvy o vzniku ES, smlouva o vzniku EU),
* cíle, postavení a pravomoci EU ( zásady, formy jednání ),
* členství v EU (obsah, povinnost věrnosti, trvalost, vystoupení apod.),
* institucionální systém, přehled orgánů EU, základní orgány, jejich základy, pravomoci ,
* postavení a fungování, vzájemné vztahy mezi orgány,
* vztah institucí EU k členským státům, formy a metody přístupu, sankce,
* komunikace členů s orgány EU (postupy, možnosti).

2. Systém evropského práva
* primární a sekundární právo (pojem, význam, obsah),
* tvorba komunitárního práva (legislativní, spolurozhodovací proces),
* harmonizace práva členských států (oblasti, způsoby, přístupy),
* soudní a právní ochrana (zásady procesního řízení, procesní instituty, druhy řízení),

3. Co je důležité pro podnik vstupující do EU ?
* právo obchodních společností (svoboda usazování, obecné principy zakládání společností)
* vymezení prostředí pro podniky přistupujících členů (základy vnitřního trhu)
* volný pohyb zboží, pohybu osob, volný pohyb služeb, kapitálu),
* svoboda podnikání a výkonu povolání,
* evropská pravidla hospodářské soutěže (soutěžní právo, kartel, zneužití dominantního postavení, výjimky, řízení a sankce),
* nekalá soutěž ,
* právo státních podpor,
* zavedení společné evropské měny a dopad na české firmy - euro, harmonogram zavedení, pravidla pro konverzi, obecně o financování

4. Jak využít výhod spojených se vstupem do Unie?
* stav přidružení (sbližování národního práva a institucí EU a ČR),
* postavení ČR, výsledky posuzování, nedostatky, přednosti,
* zapojení podniků do programů EU - přínos, programy,
* jak získat konkurenční výhodu zvládnutím procesu vstupu do Unie,
* evropské soukromé právo, smluvní, obchodní, právo průmyslového vlastnictví,
* pracovní a sociální právo,
* ochrana spotřebitele, základy, informování spotřebitele, ochrana hospodářských zájmů,
* všeobecná bezpečnost výrobků a služeb, náprava škod.

5. Pravidla platná pro obchodníky či ostatní účastníky trhu v EU
* zásady mezinárodních obchodních smluv, uzavření smlouvy, platnost, plnění, neplnění,
* odstoupení od smlouvy, náhrada škody,
* vídeňská úmluva o mezinárodní koupi a prodeji zboží,
* pravidla a pojetí dobrých mravů, zásad veřejného pořádku v jednotlivých členských zemích EU.

Právo EU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.