Právní náležitosti obchodních smluv

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Všem manažerům, kteří vedou obchodní jednání a jsou odpovědni za přípravu obchodních smluv.


Cíle semináře:
Naučíte se uzavírat bezchybné smlouvy.


Obsah:
Nejdůležitější oblasti uzavírání kupních smluv v tuzemsku.
Smlouvy se zahraničními partnery včetně specifik, týkajících se zemí střední a východní Evropy.
Rozhodčí doložky a doporučené soudy.
Nejdůležitější oblasti uzavírání prodejních obchodních smluv s tuzemskými a zahraničními partnery.


Metody:
Výklad, diskuze.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Kupní smlouva je relativním obchodem a je upravena jak v Obchodním, tak i v Občanském zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Tento výňatek z lektorova materiálu Vám přibližuje problematiku, kterou se bude seminář zabývat.

Právní náležitosti obchodních smluv

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.