Právní náležitosti obchodních smluv

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Všem manažerům, kteří vedou obchodní jednání a jsou odpovědni za přípravu obchodních smluv.


Cíle semináře:
Naučíte se uzavírat bezchybné smlouvy.


Obsah:
Nejdůležitější oblasti uzavírání kupních smluv v tuzemsku.
Smlouvy se zahraničními partnery včetně specifik, týkajících se zemí střední a východní Evropy.
Rozhodčí doložky a doporučené soudy.
Nejdůležitější oblasti uzavírání prodejních obchodních smluv s tuzemskými a zahraničními partnery.


Metody:
Výklad, diskuze.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Kupní smlouva je relativním obchodem a je upravena jak v Obchodním, tak i v Občanském zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Tento výňatek z lektorova materiálu Vám přibližuje problematiku, kterou se bude seminář zabývat.

Právní náležitosti obchodních smluv

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.