Pracovní psychodiagnostika

Kurz na míru

Základní info

Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z důvodu individuálního přístupu je optimální počet účastníků stanoven na 12 osob (min. 6, max. 15). Pro dosažení vysoké dynamiky zajišťují vybrané kurzy 2 lektoři současně. Vzhledem k poradenskému charakteru naší společnosti poskytujeme každému účastníkovi bezplatnou individuální konzultaci na téma, vztahující se k předmětu kurzu.

Pro časově vytížené vedoucí pracovníky nabízíme individuální kurzy, kdy se přizpůsobujeme v termínu konání. Často využívaná jsou také intenzivní školení firemního personalisty.

Teoretické informace v průběhu kurzu omezujeme na nejnutnější minimum, klademe důraz na aktivní a tvořivé zapojení účastníků. Účastníci obdrží rozsáhlé písemné materiály, které rozšiřují probrané téma. Vybraných kurzů se účastní také figuranti - studenti herectví apod., s jejichž pomocí zajišťujeme modelové situace. Před zahájením kurzu lektor navštíví společnost našeho zákazníka, setká se s jednotlivými účastníky, zjistí úroveň jejich znalostí, motivace a naváže první kontakt.

Po ukončení kurzu účastníci vyplňují závěrečný dotazník, který se vztahuje k úrovni kurzu, výsledky dostává k posouzení zadavatel. Místo konání je v prostorách naší společnosti (zajišťujeme občerstvení) nebo dle přání zákazníka. Realizujeme také víkendové kurzy mimo Brno.

Kvalitu našich služeb může náš zákazník posoudit i při minimálních nákladech, využije-li naší nabídky tzv. pilotního kurzu, kdy nabízíme úvodní, krátkou část kurzu, během které může posoudit kvalitu naší práce. Pokud je zákazník spokojen, navazuje komplexní a obsahově širší kurz.

Předložená témata zdaleka nevyčerpávají nabídku naší společnosti. Většina kurzů, které realizujeme je pro naše zákazníky vytvořena "na míru".

Pracovní psychodiagnostika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.