PRACOVNÍ PRÁVO

Kurz na míru

Základní info

Ve spolupráci s profesionálními právníky s lektorskou praxí jsme schopni vyškolit vaše pracovníky v oblasti pracovně-právní problematiky a souvisejících zákonů.

CÍL:
Cílem kurzu je získat potřebné informace o povinnostech a právech zaměstnanců a zaměstnavatelů
podle aktuální legislativy. Součástí je také prostor pro konzultace vlastních otázek a problémů i rozbor konkrétních příkladů z praxe.

OBSAH:
* Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti
* Zákon o ochraně osobních údajů
* Pracovněprávní vztahy a předpisy
* Druhy pracovněprávního vztahu
* Pracovní a mandátní smlouvy a jejich obsah
* Vznik, průběh a ukončení pracovního poměru
* Pracovní kázeň
* Pracovní doba a přestávky v práci
* Náhrada škody a odpovědnost za škodu
* Pracovní podmínky, péče o kvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců, benefity
* Odměňování práce - mzdy, příplatky, srážky
* Kolektivní pracovní právo
* Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
* Převedení zaměstnance na jinou práci a do jiného místa výkonu práce
* Zvyšování a prohlubování kvalifi kace
* Práce přesčas, v noci, o svátcích
* Dovolená a náhradní volno
* Pracovní pohotovost
* Překážky v práci
* Změny pracovního poměru
* Posudky a potvrzení
* Organizační změny

URČENO PRO:
* Vedoucí pracovníky a manažery
* Zaměstnance v HR a personalistice

PRACOVNÍ PRÁVO

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.