Pracovní právo a jeho aktualizace pro pracovníky pers. útvarů

Kurz na míru

Základní info

Jednodenní kurz, určený pro pracovníky personálních útvarů. Bude veden interaktivním způsobem. Po úvodních informacích bude přistoupeno k zajišťování dalšího průběhu formou otázka - odpověď.Je proto žádoucí, aby si účastníci připravili okruhy dotazů pro informaci nejen svou, ale i ostatních.
Cílem kurzu je naučit účastníky orientaci v uplatňování Zákoníku práce a využívání legislativních aktualit ke dni konání kurzu.

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

Pracovní právo a jeho aktualizace pro pracovníky pers. útvarů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.