Pracovní hodnocení

Kurz na míru

Základní info

Pro koho zejména:
- podnikatel, liniový manažer
- personalisté firmy

Cíl semináře:
Výcvik manažerských dovedností při provádění pracovního hodnocení - významná součást pracovní stimulace.

Obsah semináře:
Systém pracovního hodnocení ve firmě, operativní hodnocení (pochvaly a výtky), vedení hodnotitelských interview, subjektivní chyby v hodnocení, metody hodnocení.

Použité metody:
- výklad s diskusí
- sebereflexe účastníků
- řešení modelových situací
- hra rolí - TV záznam s rozborem

V rozsahu předložené nabídky můžete od nás získat :
* provedení výukového semináře k uvedené tématice
* výcvik (tréning) zvolené profesní dovednosti
* konzultace k řešení Vaší problematiky

Vaše objednávka bude vždy realizována v programu "šitém na míru", postihujícím specifika zadaného problému. Obdržíte moderně koncipovaný program, v případě vzdělávací nebo tréningové aktivity založený na aktivizačních nebo moderačních metodách, s využitím audiovizuální techniky a videotréningu.

Pracovní hodnocení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.