Požární ochrana pro zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Elektronický kurz - Cílem tohoto kurzu je seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění požární ochrany, požárním nebezpečím provozovaných činností, druhy dokumentace PO, používáním hasebních prostředků, nejčastějšími příčinami vzniku požáru, postupy při evakuaci a dalšími pravidly požární bezpečnosti.

Výklad je zaměřen na nejdůležitější otázky v oblasti PO, jejichž znalost by měla být nedílnou součástí kvalifikace každého zaměstnance.

Požární ochrana pro zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.