Personální řízení pro nepersonální manažery

Kurz na míru

Základní info

Program je navržen jako pracovní seminář zaměřený na získání teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností důležitých pro úspěšné řízení lidských zdrojů nepersonálními manažery. Účastníci se seznámí se základy v oblasti personální práce, s nejnovějšími trendy v oblasti řízení lidských zdrojů a získají přehled o právním minimu pokrývajícím současnou právní legislativu.

Personální řízení pro nepersonální manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.