PERSONÁLNÍ MANAŽER (rekvalifikační kurz)

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika a cíl kurzu
V nových ekonomických podmínkách si stále více lidí uvědomuje potřebu nového přístupu k lidskému potenciálu - lidským zdrojům. Hospodaření s nimi, jejich formování a cílevědomá motivace otevírá cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti a k jejich prosperitě. Účastník kurz bude po jeho absolvování schopen se orientovat ve všech oblastech personální práce, plánovat řízení lidských zdrojů, připravit a řídit hodnocení zaměstnanců, efektivně získávat a vybírat nové pracovníky, vhodně je motivovat, orientovat se v různých typech osobnosti, kvalitně vykonávat funkci personálního manažera.

Určeno:
Budoucím manažerům personálních útvarů a ostatním pracovníkům personálního oddělení s potřebou nebo zájmem o vlastní profesní rozvoj či zvýšení nebo prohloubení kvalifikace.

Manažerům a majitelům firem, kteří považují trvalé zkvalitňování personálního řízení za podmínku pro dosahování firemních i osobních cílů a chtějí se dozvědět bližší aktuální informace o personální práci.

Všem zájemcům o personální řízení se zájmem o zvýšení kvalifikace.

Stručné učební osnovy:
1. Řízení lidských zdrojů I. a II.
2. Získávání a výběr pracovníků
3. Systematické vzdělávání zaměstnanců
4. Motivace zaměstnanců, systémy odměňování a péče o zaměstnance
5. Budování systému hodnocení zaměstnanců
6. Psychosociální aspekty personální práce
7. Aktuální trendy v personálním řízení
8. Využití internetu (praktický výcvik v učebně výpočetní techniky)
9. Prezentační dovednosti

Typ akce:
rekvalifikační kurz v rozsahu 120 hodin + 10 hodin zkouška (8.00-15.30 hod.)

Termín konání:
dle zájmu

PERSONÁLNÍ MANAŽER (rekvalifikační kurz)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.