Oznámení o ukončení pracovního poměru - Notification Training

Kurz na míru

Základní info

Délka trvání: 1 den (8 hodin)
Počet účastníků: skupina 8 - 12 osob
Cílová skupina: členové středního a vyššího managementu
personalisté

Náplň workshopu:

Dopoledne:
Zázemí pro oznámení o ukončení pracovního poměru:
- Legislativní rámec, nutné ABC zákoníku práce v oblasti propouštění
- Důvody propuštění - porušení pracovní kázně, nízká výkonnost, nadbytečnost, ostatní důvody
- Příprava manažera na oznámení ukončení pracovního poměru
- Rizikové skupiny zaměstnanců, případná role odborů
- Koordinace procesu propouštění mezi zainteresovanými stranami
o role manažera
o role personálního oddělení
o role ostatních subjektů (odbory, právní oddělení, PR oddělení apod.)
- Propouštění jednotlivců x hromadné propouštění, principy k optimálnímu zvládnutí situace
- Podpora v procesu propouštění - interní a externí
- Výpovědní doba - jak ji efektivně využít v konkrétních případech


Odpoledne:
Rozhovor: oznámení o ukončení pracovního poměru
- Časový plán rozhovoru a role jednotlivých zainteresovaných stran
o Rozvrh pro oznámení individuálního propouštění
o Rozvrh pro oznámení hromadného propouštění
- Parametry úspěšného oznámení ukončení pracovního poměru
- Osobnost manažera a sdělování nepříjemných zpráv
- Vlastní komunikace nepříjemných zpráv - principy vedení rozhovoru, zpracování možných reakcí druhé strany
- "Win-win" výsledek
- propouštění pro nadbytečnost - možná podpora ze strany zaměstnavatele
- dohoda o následných krocích

V ceně workshopu jsou obsaženy materiály pro maximální počet 12-ti účastníků.

Oznámení o ukončení pracovního poměru - Notification Training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.