Odměňování a péče o pracovníky

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Odměňování a cíle zaměstnanců, cíle organizace, evropská legislativa, strategie firmy a řízení odměňování, odměňování ( peněžní, nepeněžní, podle výkonu a zaměstnanecké výhody)

Současné trendy v odměňování, metody odměňování pracovníků - základní východiska

Hlavní metody hodnocení práce (pořadí, párové porovnávání, klasifikační, faktorové porovnávání, bodování), odměňování podle výkonu ( úkol, norma, mzda s měřeným denním výkonem, provize, odměna za výkon, podíl na zisku, podíl na přírůstku výnosu, odměna odrážející zisk), týmové odměňování, pevné a pružné odměňování, mzdové struktury a jejich typy - platové šablony, zaměstnanecké výhody - možnosti, nepeněžité odměny

Odměňování a péče o pracovníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.