Nový správní řád

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na vybrané problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve vztahu k výstavbě, správní řízení, uskutečňování tzv. neregulativních správních úkonů (např. sdělení), uzavírání veřejnoprávních smluv, vydávání opatření obecné povahy, pozornost bude věnována též zvláštnostem uvedených správních postupů upravených zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Nový správní řád

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.