Noví pracovníci

Kurz na míru

Základní info

Jednodenní výcvikový kurz je přizpůsoben jako vzdělávací a tréninková podpora začleňování nových pracovníků do podniku. Je zaměřen na klíčové oblasti, jako je sebepoznání, způsob kontaktu se zákazníkem, komunikace a prezentace.

Zaměření:
* Sebepoznání a poznávání druhých
* Sociální komunikace
* Umění naslouchat
* Základy asertivity
* Zvládání emocí
* Změna a stres
* Prezentace

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

Noví pracovníci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.