Novela občanského zákoníku

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovým a středním manažerům, podnikatelům, členům statutárních orgánů.

Obsah:
1) Úvod do problematiky
- použití občanského a obchodního zákoníku
- výklad k závazkovým vztahům
2) Změna v problematice zástavních práv provedené novelou 317/2001 Sb.
- vznik rejstříku zástav
- uspokojení ze zástavy
3) Změna splatnosti peněžitých závazků provedená novelou 125/2002 Sb.
4) Úprava spotřebitelských smluv provedená novelou 135/2002 Sb.
- náležitosti spotřebitelské smlouvy
- odstoupení spotřebiteli do spotřebitelské smlouvy
5) Změna záruční lhůty a problematiky odpovědnosti za vady provedená novelou 136/2002 Sb.
- dvouletá záruční lhůta a její aplikace v praxi
- problematika shody s kupní smlouvou
6) Diskuse

Metody:
Výklad, diskuze.

Rozsah semináře: 1 den (8 vyučovacích hodin)

Novela občanského zákoníku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.