Motivace a stimulace zaměstnanců - nástoj pro zvyšování výkonnosti

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Vysvětlení pojmu a základů motivace (Maslow, McGregor, Herzberg, Vroom).

Pracovní místa a pracovní úkoly
Obohacování práce
Vysoce výkonné pracovní týmy
Organizační rozvoj a změny - týmová práce v technologicky vyspělém prostředí
Restrukturalizace
Řízení pracovního výkonu - teorie a metody
Procesní řízení a hodnocení pracovníků - postup, dokumentace, dovednosti a práce s výsledky

Motivace a stimulace zaměstnanců - nástoj pro zvyšování výkonnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.