Měření spokojenosti zaměstnanců - statistické šetření - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Vstupní úroveň:
Účastníci by měli mít alespoň základní znalost práce s PC a základní znalost MS EXCEL vytváření tabulek a grafů.


Určeno:
Personalistům, vedoucím zaměstnancům, pracovníkům řízení systému jakosti a QS, pracovníkům sociálních oddělení, statistiky a metodiky.


Cíle semináře:
Ukázat jak se v praxi dá realizovat statistické šetření, vč. praktických doporučení a tréninku v Excelu a interpretace a aplikace dat.


Obsah:
1. teoretická část (seminář):
POJEM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ A JEJÍ DEFINOVÁNÍ"
POSTUP PŘI MĚŘENÍ PRŮZKUMŮ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ
TVORBA DOTAZNÍKU A METODY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI
DISTRIBUCE DOTAZNÍKŮ A SBĚR DATMETODY HODNOCENÍ DAT A JEJICH ANALÝZA
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
2. praktická část (trénink):
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT v MS EXCEL (PRAKTICKÁ 2. ČÁST)
(zadávání dat, vytváření kontingenčních tabulek, třídění I. a II. stupně, výstupy, grafy)"


Metody:
Přednáška, diskuze, případová studie, interpretace výsledků.
Trénink: praktická ukázka a učení dovednosti práce s PC a vytváření kontingenčních tabulek.


Rozsah semináře: 2 dny

Měření spokojenosti zaměstnanců - statistické šetření - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.