Lektorské dovednosti A

Kurz na míru

Základní info

Délka semináře:
2 dny - 16 hodin

Počet účastníků:
maximálně 5 účastníků - 1 lektor
maximálně 12 účastníků - 2 lektoři

Co se na semináři naučíte:
* poznat svůj lektorský styl
* základní pedagogické dovednosti
* jak účinně působit na posluchače
* definovat záměr a cíl semináře
* určovat, co jsou pro posluchače nezbytné a co doplňkové informace
* přitažlivě a poutavě podávat informace
* používat různé metody interaktivní výuky
* udržovat pozornost posluchačů
* přizpůsobovat výklad potřebám posluchačů
* zvládat problémové účastníky
* vyvarovat se nejčastějších chyb při výuce
* pracovat s vizuálními pomůckami

Probíraná témata:
* osobnost lektora
* lektorské styly
* vlastnosti dobrého lektora
* základní pedagogické dovednosti
* všeobecné zásady vystupování před posluchači
* verbální a neverbální komunikace
* způsoby výkladu probírané látky
* záměr a cíl semináře
* Kolbův cyklus učení
* osobnosti účastníků
* charakteristika účastníků
* typy účastníků
* pocity účastníků
* aktivizující tréninkové metody
* problémoví účastníci a jejich zvládání
* řešení problémových situací
* nejčastější chyby při výuce
* práce s vizuálními pomůckami

Lektorské dovednosti A

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.