Konkurz a vyrovnání

Kurz na míru

Základní info

Cílem je poskytnout účastníkům informace, zkušenosti, případové studie a doporučení, jak předejít případným prohrám soudních sporů chybami. Nejedná se o výklad znění zákonů, ale o pohled soudce, o shrnutí poznatků ze současné soudní praxe

Konkurz a vyrovnání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.