Konkurz a vyrovnání

Kurz na míru

Základní info

Cílem je poskytnout účastníkům informace, zkušenosti, případové studie a doporučení, jak předejít případným prohrám soudních sporů chybami. Nejedná se o výklad znění zákonů, ale o pohled soudce, o shrnutí poznatků ze současné soudní praxe

Konkurz a vyrovnání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.