Kasuistický seminář ESK - Existenciální škála

Kurz na míru

Základní info

Poslání kurzů: Seznámení s teoretickými základy a systémem diagnostiky metodou "ESK - Existenciální škála"; specifika diagnostického přístupu a výcvik v diagnostickém užití testu.

Jednodenní 8hodinový pracovní seminář zaměřený na analýzu úřastníky předložených případů z jejich praxe, u nichž byla použita ESK. Seminář je určený praktickým uživatelům této metody k optimálnímu využití jejího diagnostického potenciálu

Počet účastníků je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován na 10 - 11.

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Kasuistický seminář ESK - Existenciální škála

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.