Kasuistický seminář Blochův vícedimenzionální kresebný test MDZT

Kurz na míru

Základní info

Poslání kurzů: Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Blochova vícedimenzionálního kresebného testu; specifika diagnostického přístupu a výcvik v diagnostickém užití testu, zvláště pro diferenciální diagnostiku v klinické praxi.

Dvoudenní 16hodinový pracovní seminář, zaměřený na analýzu vybraných kasuistik. Seminář je určený praktickým uživatelům této metody k optimálnímu využití jejího diagnostického potenciálu v klinické praxi.

Počet účastníků je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován na 10 - 11.

Absolventi semináře obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.

Kasuistický seminář Blochův vícedimenzionální kresebný test MDZT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.