HR Management - personalistika

Základní info

CÍL
Získání nejnovějších poznatků a praktických návyků v oboru s důrazem na moderní motivační a percepční přístupy, personální marketing a řízení pracovního výkonu. Osvojení velmi efektivní koncepce personální práce zahrnující hodnocení, odměňování, vzdělávání pracovníků a posilující účast pracovníků na řízení a vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

URČENO
pro personalisty, HR managery, podnikatele a majitele menších firem bez HR odd.

METODY A FORMA VÝUKY
Přednášky, diskuse, praktické aplikovatelné poznatky, řešení případových studií.
Kasuistiky a trénink.
Rozhovory s aktivizačními otázkami, které strukturují myšlení, mobilizují energii k rozhodnutí a nachází strategie zvládnutí problému.

2denní workshop  

OBSAH

o Vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování

o Personální marketing

o Psychologické aspekty personální práce

o Pohovory – přijímací, hodnotící, motivační, vytýkací

o Hledané kvality a firemní kultura

o Adaptační proces

o Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků

o Vzdělávání a rozvoj pracovníků

o Motivační program podniku

o Odměňování pracovníků

o Pracovní vztahy

o Rozbor závěrečných případových studií

HR Management - personalistika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.