Hodnocení zaměstnanců a pracovní motivace

Kurz na míru

Základní info

Personální manažeři se seznámí s formami, kritérii a s metodami hodnocení zaměstnanců. Absolvování kurzu jim pomůže vytvořit vhodný systém hodnocení pro vlastní firmu. Dále nabídne náhled na hodnocení a sebehodnocení manažerů. Seznámí se též s ve firmě velmi důležitou činností – pracovní motivací.
Účastníci získají přehled moderních metod účinné motivace a přehled o prostředcích, které vedou k zvyšování výkonnosti zaměstnanců. Naučí se vytvářet motivační programy a využívat prostředky sebemotivace manažerů.

Hodnocení zaměstnanců a pracovní motivace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.