Hodnocení výsledků vzdělávání (výcviku a rozvoje)

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Hodnocení ve vztahu k očekávaným výsledků, tradiční modely pro hodnocení (Kirkpatrick, Warr, Bird, Rockham), reaktivní úroveň.

Naučíte se jak hodnotit, co se účastníci naučili - bezprostřední úroveň, hodnocení dopadu na pracovní výsledky (dočasná úroveň), konečná úroveň - dopady na celkovou úroveň firmy.
Jak shromažďovat informace pro hodnocení, kdy a jak můžeme sledovat náklady a výnosy, metody analýzy informací, zpracování, prezentace a využití výsledků.
Vzory postupů, dotazníků, propočtů a prezentací.

Hodnocení výsledků vzdělávání (výcviku a rozvoje)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.