Evropská legislativa životního prostředí - Záležitosti, vztahující se ke změně klimatu - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovému a střednímu managementu podniků, odborným pracovníkům péče o životní prostředí.

Cíle semináře:
Rekapitulovat soulad hlavní environmentální legislativy s ohledem na evropské směrnice a poskytnout posluchačům přehled o připravovaných nových směrnicích a jejich implementaci. Seminář poskytne podklady pro vlastní podnikatelské rozhodování firem i pro kvalifikovanou oponenturu transpozice budoucích směrnic do českého právního řádu.

Obsah:
? Monitorování a reportování (využití referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik)
? Reportování emisí skleníkových plynů (lze využít oborový příklad z papírenského průmyslu)
? Směrnice o kombinované výrobě tepla a elektřiny (CHP)
? Směrnice o obnovitelných zdrojích energie - biopaliva
? Připravovaná směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů (mechanizmus, podklady, způsoby obchodování, výjimky... vč. vývoje této problematiky v ČR)
? Postup přípravy zavedení zdanění energií (principy, očekávané zavedení...)

Metody:
Úvodní přednáška s participativní diskusí stávajících i očekávaných problémů průmyslu jako celku i jednotlivých účastníků.


Rozsah semináře: 1 den (8 vyučovacích hodin)

Popis:
Problematika změn klimatu je velmi široká a závažná. Vychází z unijní politiky a zahrnuje jednak aktivní i pasivní nástroje snižování energetické spotřeby v hospodářské sféře a růst využití obnovitelných energetických zdrojů. Účastníci semináře se seznámí i s nástroji hodnocení emisí skleníkových plynů pro účely obchodování s nimi, pro energeticky náročná odvětví je tato problematika aktuální již v současné době.

Evropská legislativa životního prostředí - Záležitosti, vztahující se ke změně klimatu - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.