Evropská legislativa životního prostředí - Postup přípravy nových směrnic a jejich očekávaný vliv - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovému a střednímu managementu podniků, odborným pracovníkům péče o životní prostředí.


Cíle semináře:
Rekapitulovat soulad hlavní environmentální legislativy s ohledem na evropské směrnice a poskytnout posluchačům přehled o připravovaných nových směrnicích a jejich implementaci. Seminář poskytne podklady pro vlastní podnikatelské rozhodování firem i pro kvalifikovanou oponenturu transpozice budoucích směrnic do českého právního řádu.

Obsah:
? 6. environmentální akční program EU: závěry pro ČR
? Integrovaná výrobková politika: stav přípravy, principy, vlivy do podnikání
? Směrnice odpovědnosti za škody na životním prostředí: stav přípravy, principy, vlivy do podnikání
? Vývoj v uplatnění směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění
? Recyklace versus spalování: otevřené otázky, hrozby, příležitosti
? Problematika chemických látek (REACH): vývoj, stav přípravy, vlivy na podnikání
? Další očekávané koncepty (CAFE)


Metody:
Úvodní přednáška s participativní diskusí stávajících i očekávaných problémů průmyslu jako celku i jednotlivých účastníků.

Rozsah semináře: 1 den (8 vyučovacích hodin)

Popis:
Seminář se bude zabývat okruhem problémů, zahrnutých do 6.EAP a účastníci se seznámí s připravovanou environmentální legislativou odpovědnosti za škody na životním prostředí, výrobkové politiky, novinkami v uplatnění směrnice o integrované prevenci a omezování znečišťování, vývojem názoru na recyklaci versus energetické využití odpadů (jako obnovitelného zdroje energie) a s vývojem kolem dnes nejrozporuplnější směrnice o chemických látkách, systému jejich hodnocení a akreditace REACH.

Evropská legislativa životního prostředí - Postup přípravy nových směrnic a jejich očekávaný vliv - NOVINKA

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.