Diverzita na pracovišti

Kurz na míru

Základní info

Diverzita je nejen trendem moderní společnosti, ale i nezbytností, kterou si vyžadují změny ve společnosti, globalizace pracovního trhu a demografický vývoj. Záměrem kurzu je označení konceptu, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. Ekonomické výhody jsou hlavní pobídkou pro firmy, které se rozhodnou zabývat se diverzitou. V souvislosti s globalizací pracovních trhů otevírá diverzita firmám nové možnosti a není překvapením, že přední management ve světě vidí diverzitu jako zcela nezbytnou pro prosperitu firmy.

Diverzita na pracovišti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.