Cíle hodnocení, kritéria, hodnotící pohovor

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Hodnocení pracovníků v sytému řízení lidských zdrojů
Kdo a kdy hodnotí
Metody a kritéria hodnocení
Zásady efektivního hodnotícího rozhovoru
Hodnocení ve vztahu k výkonové motivaci a firemní kultuře
Formální aspekty hodnocení (administrativa, úkoly jednotlivých řídících složek a jejich součinnost- zvláště ve vztahu vedoucích a personálního oddělení)

Cíle hodnocení, kritéria, hodnotící pohovor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.