BOZP

Kurz na míru

Základní info

nový pohled na řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, každému úrazu lze předejít bezpečným chováním, pyramida nebezpečného chování a jeho důsledků, nejčastější příčiny úrazů , role řídícího pracovníka - manažera BOZP,denní využití měkkých dovedností v řízení bezpečného chování, zpětná vazba jako efektivní cesta k bezpečnému chování - pozitivní a negativní motivace, rizika tolerance k rizikovému chování

BOZP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.