Bezpečnost právce pro vedoucí zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Elektronický kurz - Cílem kurzu je seznámit vedoucí zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Výklad je zaměřen na nejdůležitější otázky v oblasti BOZP, jejichž znalost by měla být nedílnou součástí kvalifikace každého vedoucího zaměstnance. Vzhledem k odpovědnosti za zajištění BOZP jsou vedoucí zaměstnanci v každé organizaci také jedním z nejdůležitějších článků systému řízení v oblasti BOZP.

Bezpečnost právce pro vedoucí zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.