BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI- SOUČÁST PODNIKOVÉ ULTURY, KONKURENCESCHOPNOSTI A IMAGE FIRMY - Kurz BOZP pro podnikový management

Kurz na míru

Základní info

URČENO:
kurz je určen všem podnikatelům, zaměstnavatelům a vyššímu managementu firem.

PROGRAM:
1. Praktická aplikace povinností zaměstnavatele při vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek.
2. Zásady politiky BOZP na podnikové úrovni v EU a ČR.
3. Povinnosti a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za plnění úkolů v BOZP za zaměstnavatele.
4. Povinnosti a spolupráce zaměstnanců při vytváření a řešení problémů v BOZP.
5. BOZP - důležitá součást řízení a organizace práce vedoucích zaměstnanců, managementu, podnikatelů.
6. Systém BOZP a řízení na pracovištích, technologie a pracovní postupy.
7. Sankce, pokuty, dozor nad bezpečností práce a hygienou.
8. Vybrané povinnosti v požární ochraně.
9. Sociální dumping. Národní politiky BOZP v ČR, strategie BOZP v EU.

Termín:
dvoudenní kurz - individuální domluva

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI- SOUČÁST PODNIKOVÉ ULTURY, KONKURENCESCHOPNOSTI A IMAGE FIRMY - Kurz BOZP pro podnikový management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.