Assessment Centre v systéme výberu zamestnancov

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci vedieť:

* vysvetliť podstatu a význam metódy Assessment Centre (hodnotiace stredisko)
* vysvetliť a priblížiť jednotlivé techniky, ktoré sa v AC najčastejšie používajú
* prakticky si vyskúšať úlohu pozorovateľa a hodnotiteľa
* prakticky si overiť najčastejšie chyby hodnotiteľov
* vysvetliť výhody a nevýhody AC a jeho miesto v systéme výberu zamestnancov

Assessment Centre v systéme výberu zamestnancov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.