Aktuální informace o nových a připravovaných změnách z oblasti legislativy s vazbou na personální práci - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Personalistům.


Obsah:
* Zákoník práce - harmonizační novely ve vazbě na požadavky směrnic EU, příprava nového zákoníku práce.
* Nemocenské pojištění - novelizace současné úpravy v rámci reformy veřejných rozpočtů, příprava nového zákona.
* Antidiskriminační ustanovení zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.
* Rovnost žen a mužů v personální praxi z pohledu směrnic a doporučení Evropské unie, rozhodnutí Evropského soudního dvora a připravované legislativy Evropské unie.

Metody:
Výklad, diskuze.

Rozsah semináře: 1/2 dne (4 vyučovací hodiny)

Aktuální informace o nových a připravovaných změnách z oblasti legislativy s vazbou na personální práci - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.