Zpracování SQL v SAS

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen pro uživatele SAS, kteří při zpracování dat chtějí využívat SQL (Structured Query Language). Vedle standardu SQL se zde pozornost věnuje hlavně specifikám SQL v SAS System a otázkám výkonnosti. Pro přihlášení není nutná předchozí znalost SQL, nicméně předpokladem jsou znalosti SAS System v rozsahu školení PRG1, a to zejména:

 • umět spouštět SAS kódy
 • vytvářet a používat tabulky SAS
 • používat aritmetické, porovnávací a logické operátory
 • volat procedury v SAS

Přínos pro účastníka

Kurz se zaměřuje na použití SQL jako prostředku dotazování a manipulace s daty v prostředí SAS. Naučíte se využívat procedury SQL, výkonného a efektivního prostředku pro práci s daty. Po absolvování byste měli být schopni:

 • dotazovat se za použití funkcí a filtrů
 • sumarizovat data a vytvářet výběrové reporty
 • získávat data v z více tabulek pomocí spojování, vnořených dotazů, relací a množinových operací
 • vytvářet, aktualizovat a modifikovat tabulky, pohledy a indexy
 • nahradit několik data stepů a SAS procedur jedním SQL dotazem

Obsah kurzu


Úvod

 • pochopení účelu, návrhu, použití a terminologii SQL
 • představení obsahu kurzu a použitých dat

Základní dotazy

 • možnosti a funkcionalita procedury SQL
 • výběr sloupců
 • výběr řádků

Zobrazení výsledků dotazu

 • úprava vzhledu výstupní sestavy
 • sumarizace dat

Vnořené dotazy

 • korelované vnořené dotazy
 • nekorelované vnořené dotazy

Spojování tabulek

 • jednoduché dotazování nad více provázanými tabulkami (SQL joins)
 • komplexní SQL joins

Operátory pro sjednocení, průnik a další (při spojování tabulek)

 • operátor EXCEPT
 • operátor INTERSECT
 • operátor UNION
 • operátor OUTER UNION

Vytváření a modifikace tabulek a pohledů

 • vytváření tabulek pomocí procedury SQL
 • integritní omezení
 • vytváření pohledů pomocí procedury SQL

Správa tabulek

 • vytváření indexů
 • údržba tabulek

Další možnosti procedury SQL

 • nastavení možností procedury SQL při testování programů
 • použití systémových tabulek (dictionary tables) a pohledů
 • SAS makro v proceduře SQL
 • testování a výkonnost programů

Zpracování SQL v SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.