Zoner Photo Studio

Kurz na míru

Základní info

Primárním cílem tohoto jednodenního vzdělávacího kurzu je představit pedagogickým pracovníkům škol možnosti využití digitální fotografie ve výuce, prezentaci školy, jejích aktivit, studentů či zaměstnanců.
V průběhu školení získají frekventanti kurzu znalosti a dovednosti z oblasti získávání digitálních obrázků, jejich úprav, správy, prezentace, tisku a publikování včetně znalostí pro používání fotostylizačních nástrojů.
Školení je zaměřeno na samotné využití programu Zoner Photo Studio ve škole, kdy se za primární cíl klade především zvýšení motivace pedagogických pracovníků pro využití možností digitální fotografie v průběhu samotné výuky širokého spektra předmětů.
Tento kurz je novou variantou kurzu Využití digitální fotografie ve výuce - Zoner Media Explorer.

Zoner Photo Studio

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.