Základy tvorby stránok WWW

Kurz na míru

Základní info

Základy tvorby stránok WWW
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 6.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a práce s niektorým prehliadačom siete Internet (Internet Explorer, Netscape Navigator a pod.). Vítané sú skúsenosti s niektorým textovým a grafickým editorom, nie sú však podmienkou účasti na kurze.

Kurz je určený pre všetkých používateľov siete Internet / Intranet, ktorí sa chcú zoznámiť s tvorbou stránok WWW - World Wide Web v prostredí MS Windows. Je vhodný najmä pre začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne znalosti v programovaní.
Počítačová sieť Internet je univerzálny nástroj na komunikáciu ľudí v prakticky neobmedzenom geografickom priestore. Jednou z najpoužívaných služieb tejto siete je hypertextová informačná služba WWW - World Wide Web (skrátene Web). Vďaka dobrej prezentačnej úrovni, pohotovosti a interaktívnemu charakteru postupne vytláča klasické (papierové) informačné médiá všade tam, kde sa požaduje rýchlosť a aktuálne informácie. Prezentovať sa v sieti WWW v súčasnom konkurenčnom boji už nie je otázkou módy, ale priam nevyhnutnosťou. Pomocou služby WWW si takmer každý používateľ siete Internet môže vytvoriť vlastnú „stránku“, resp. systém navzájom prepojených stránok, na ktorých môže prezentovať svoju firmu (profil, ciele, produkty), osobu (životopis, záujem o zamestnanie) a pod.

Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou tvorby stránok WWW a možnosťami ich uverejnenie na serveri typu MS Windows alebo Unix. Naučia sa samostatne vytvárať stránky priamo v jazyku HTML i pomocou osobitných programov, spájať ich s inými stránkami v sieti pomocou hyperlinkov a obohacovať ich o grafické a iné funkčné prvky. Okrem teoretickej výuky kurz obsahuje dostatočný priestor aj na praktické overenie získaných poznatkov a na experimentovanie. V priebehu kurzu si každý účastník môže vytvoriť vlastnú stránku WWW.

Cena kurzu: 2700 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do sveta WWW - World Wide Web
• prehľad základných služieb siete Internet, význam a možnosti WWW
• hierarchické členenie informácií na stránky, prepojenie stránok a pohyb v nich
• technické a programové vybavenie potrebné na pripojenie do siete
• program Internet Explorer

Úvod do jazyka HTML - syntax, často používané TAGy
• štruktúra a základné prvky stránky, vytvorenie jednoduchej stránky (dokumentu)
• nadpisy, odstavce, zarovnanie, zvýraznenie, odrážky, číslovanie, tabuľky
• citácie, adresy, zalamovanie riadkov, horizontálne oddeľovače, komentáre

Programy uľahčujúce tvorbu stránok - prehľad a porovnanie
• MS Office - Word, Excel a PowerPoint
• MS FrontPage
• voľne dostupné programy na web design

Tvorba stránok pomocou programu MS Word - základy
• formátovanie textu, logické a fyzické štýly, fonty, veľkosť písma, farby
• indexy, exponenty, predformátovaný text, špeciálne znaky, escape-sekvencie
• blikanie a bežiaci text

Prepojenie stránok - hyperlinky
• pojem URL, relatívne a absolútne adresovanie, linky na sekcie dokumentu
• prepojenie na elektronickú poštu (mailto), news a pod.

2. DEŇ
Tabuľky
• štruktúra tabuľky, riadky, stĺpce, nadpisy a dáta
• okraje, farba, obrázky na pozadí
• nepravidelné a hierarchicky vnorené tabuľky

Úvod do tvorby formulárov, kontrola údajov, posielanie súborov a elektronickej pošty
Rámce - syntax, mená, ciele, ovládanie
Grafické prvky - účel a použitie
• vkladanie obrázkov na stránku, zarovnávanie, škálovanie, alternatívne texty
• pozadie, textúry, animované obrázky, inline a externé obrázky
• obrázkové (“klikacie”) mapy, multimediálne efekty
• prehľad nástrojov na tvorbu grafických prvkov

Internet Explorer a Netscape Navigator - porovnanie a kompatibilita
Testovanie, zverejnenie a údržba stránok - v lokálnej sieti a na vzdialenom serveri pomocou programu FTP
Rady a tipy na záver
• prekrývajúce sa a vnorené príkazy
• štruktúrovanie priestoru - &nbsp, prázdne tabuľky, biele obrázky
• použitie jednoduchých programových prvkov - Scripty (Java, Visual Basic)
• otázky bezpečnosti na Web stránkach a obchodné služby v sieti
• rôzne - podľa záujmu účastníkov kurzu

Základy tvorby stránok WWW

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.