Základy programování Z1 SIMATIC S7- 300 a S7- 400

Kurz na míru

Základní info

Seznámení s jednotlivými typy programovatelných automatů
Automaty řady SIMATIC S7-300 a SIMATIC S7- 400, možnosti rozšíření vstupů a výstupů, adresace jednotek, instalace a připojení SIMATIC S7-300 a SIMATIC S7- 400, číslování pozic, napojení programovacího přístroje nebo PC (potřebné komunikační karty).
Základní pojmy jazyka STEP 7
Struktura uživatelského programu, lineární a strukturované programování, zpracování bitových a slovních operací, vytváření bloků, programovací nástroje, zálohování programu na diskety, testovací a diagnostické funkce.
Základní instrukční soubor pro programování ve STEP 7
Základní binární operace, časovače, čítače, skokové instrukce, instrukce funkčních a datových bloků, instrukce ovládání programu, tvorba funkcí, práce s formálními operandy.
Praktická cvičení na příkladech z praxe
Řešení úloh pod odborným vedením lektora, analýza zadání, editace a odladění programu.

Základy programování Z1 SIMATIC S7- 300 a S7- 400

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.