Základy ovládání PC (MS Windows 95/98/2000+MS Office 97/2000 - Word+Excel+Internet)

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří nemají praktické zkušenosti s ovládáním osobního počítače.

Charakteristika
Účastníci kurzu se seznámí s novým operačním systémem Windows 95/98/2000, který je nástupcem Windows 3.1. Naučí se spouštět programy (běh několika programů současně a přepínání mezi nimi), uspořádat si pracovní plochu a nastavit různé parametry v Ovládacím panelu. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami pomocí Průzkumníku Windows. Dále se účastníci kurzu naučí používat textový editor Word a tabulkový kalkulátor Excel, které jsou součástí balíku kancelářských programů pro Windows 95. Důraz je kladen na zvládnutí nejdůležitějších funkcí obou programů tak, aby uživatelé dokázali vytvořit dokument s tabulkami a grafy. V poslední části kurzu se účastníci seznámí se základy používání internetu.

Anotace kurzu:
* Charakteristika graficky orientovaného operačního systému Windows 95/98/2000, práce s myší.
* Složky a dokumenty, zástupci, okna, ovládací prvky oken.
* Změna pracovní plochy.
* Nabídka Start, hlavní panel, programy.
* Možnost využití dalších aplikací (Poznámkový blok, Malování, WordPad... ).
* Tento počítač, diskové jednotky.
* Ovládací panely, tiskárny.
* Průzkumník.
* Úvod do problematiky textového procesoru MS Word, rozdíly mezi psacím strojem a textovým editorem, základní termíny DTP.
* Popis prostředí, základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon.
* Práce s jednoduchým textem, úprava textu, kurzor, pohyb po textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, práce s bloky a odstavci.
* Formát stránky, zarážky, tabelátory.
* Styl dokumentu, styl odstavce a jejich vztah.
* Tabulky, rámečky, kreslení, grafy, rovnice, tvorba obsahu a abecedního rejstříku.
* Úvod do problematiky tabulkového procesoru MS Excel, popis obrazovky tohoto produktu, způsoby pohybu po tabulce, adresování buněk v tabulce.
* Popis a využití jednotlivých ikon a menu.
* Práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce.
* Tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny, možnosti grafické úpravy textu.
* Vzhled a grafická úprava tabulky, písmo.
* Tvorba grafů a jejich použití.
* Práce s databází, třídění, možnost výběru podle zadaných kritérií, import a export dat.
* Možnost propojení Excelu a Wordu ( propojení textu s tabulkou ) a jejich svázání pomocí DDE, spojení pomocí OLE a její použití.
* Úvod: historie a současnost základní terminologie: síť, protokol, síťová karta, modem, klient, server
* Připojení na Internet - podmínky, typy připojení, struktura Internetu:
* IP adresy doménová jména URL
* Elektronická pošta
* Základy ovládání praktické práce na Internetu, některé zajímavé adresy
* Příklady, dotazy, diskuse.

Základy ovládání PC (MS Windows 95/98/2000+MS Office 97/2000 - Word+Excel+Internet)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.