Základy operačního systému MS Windows, MS Word, Internet

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Připravit účastníky kurzu na základní práci s výpočetní technikou včetně praktického úvodu do práce s MS Windows, MS Word a Internetem aktuálních verzích těchto produktů.

Délka trvání: 5 týdnů

Hodinová dotace:
45 vyučovacích hodin v délce 45 minut. (3x týdně po 3 hodinách denně v pracovních dnech s 10-minutovými přestávkami).

Stručná osnova: 1. První kroky s počítačem
2. MS Windows
3. MS Word
4. Internet

Forma kurzu: Denní studium
Účastníci kurzu: Tento kurz je určen všem účastníkům, kteří začínají s prací na PC.
Vstupní požadavky: Pro tento kurz nejsou žádné vzdělávací požadavky.
Počet účastníků: 15 posluchačů

Zkouška:
Závěrečná zkouška se koná po ukončení výuky v rozsahu celé učební náplně kurzu.

Osvědčení:
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení dle vzoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s celostátní platností.

Materiální zabezpečení:
Každý účastník kurzu bude mít pro praktickou část kurzu k dispozici vlastní počítač s příslušnými programy. Programy budou splňovat zákonem stanovené podmínky k používání pro výuku účastníků kurzu.

Základy operačního systému MS Windows, MS Word, Internet

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.