Základy operačního systému MS Windows a MS Office

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Připravit účastníky kurzu na základní práci s výpočetní technikou včetně praktického úvodu do práce s MS Windows, MS Word, MS Excel a Internetem aktuálních verzích těchto produktů.

Délka trvání: 4 - 6 týdnů

Hodinová dotace:
72 vyučovacích hodin v délce 45 minut. (2 x až 3x týdně po 6 hodinách denně v pracovních dnech s 10-minutovými přestávkami).

Stručná osnova: 1. První kroky s počítačem
2. MS Windows
3. MS Word
4. MS Excel
5. Internet

Forma kurzu: Denní studium

Účastníci kurzu: Tento kurz je určen všem účastníkům, kteří začínají s prací na PC.

Vstupní požadavky: Pro tento kurz nejsou žádné vzdělávací požadavky.

Počet účastníků: 15 posluchačů

Zkouška:
Závěrečná zkouška se koná po ukončení výuky v rozsahu celé učební náplně kurzu.

Osvědčení:
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení dle vzoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s celostátní platností.

Materiální zabezpečení:
Každý účastník kurzu bude mít pro praktickou část kurzu k dispozici vlastní počítač s příslušnými programy. Programy budou splňovat zákonem stanovené podmínky k používání pro výuku účastníků kurzu.

Základy operačního systému MS Windows a MS Office

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.