Základy obsluhy školské sítě s Windows 2008

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací akce je ideálním vstupním kurzem pro nováčky v oblasti správy počítačové sítě školy – nové ICT K správce. Cílem je seznámit ICT K správce se základní správou počítačových učeben na školách, kde jsou počítače spojeny do jednoduché lokální počítačové sítě bez využití Serveru (síť typu P2P) a celá tato síť je dále připojena do internetu. Školení je zaměřeno na zajišťování bezproblémového provozu uvedené počítačové sítě, prezentaci možností školské sítě a na praktický nácvik základních správcovských dovedností.

Základy obsluhy školské sítě s Windows 2008

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.