Základy administrace Novell NetWare

Kurz na míru

Základní info

Délka
5 dní - 30 vyučovacích hodin

Předpoklady znalostí
Znalost DOS a LAN.

Obsah
Základní pojmy z oblasti lokálních počítačových sítí (síťový model ISO/OSI a jeho implementace v Novell NetWare, síťové adaptéry, přenosová média, komunikační protokoly); filosofie, konfigurace a správa adresářových služeb (NetWare Directory Services); správa diskového prostoru (svazky, komprimace, subalokace, migrace); bezpečnost a spolehlivost systému (přístupová práva, prostředky pro zálohování a rekonstrukci systému po havárii, SFT-Level II, jednotky UPS); konfigurace a správa tiskových služeb (tiskové fronty a tiskové servery, sdílení tiskáren); audit a accounting; standardní programové vybavení pracovní stanice a serveru; správa pracovních stanic a serveru.

Základy administrace Novell NetWare

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.