Zabezpečenie VoIP a IPT

Kurz na míru

Základní info

V prvej časti kurzu sa účastníci zoznámia so základnými technikami a postupmi zabezpečenia dátovej siete. V druhej časti ziskajú detailné informácie o zabezpečení konvergovaných sietí (dátové siete prenášajúce dáta, hlas a video), od zabezpečenia prenášaného hlasu tak, aby nebola negativne ovplyvnená kvalita prenášaných dát, až po zabezpečenie vlastnej Cisco IP telefónie (klientských staníc, aktívnych prvkov až po aplikačné servery) proti napadnutiu a zneužitiu systému. Všetky preberané témy si účastníci prakticky vyskúšajú i pri laboratórnych cvičeniach.

Zabezpečenie VoIP a IPT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.