XML - dátové štruktúry a technológie

Kurz na míru

Základní info

XML - dátové štruktúry a technológie
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 13.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť HTML, základy JavaScriptu a DOM (Document Object Model).

Kurz je určený pre konzultantov, analytikov, programátorov a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi jazyka XML a možnosťami jeho využitia na spracovanie, prenos, publikovanie a uchovanie dát a z nich odvodených dokumentov.

XML (Extensible Markup Language) je v podstate znakovo orientovaný formát zápisu hierarchicky štruktúrovaných dát, ktorý na základe určitých pravidiel dovoľuje vytvárať takmer ľubovoľné dátové konštrukcie. V najjednoduchšom prípade to môže byť napr. jeden alebo niekoľko záznamov z určitej tabuľky v databáze alebo v tabuľkovom procesore, ktoré treba preniesť z jedného systému do druhého. V zložitejšom prípade to môže byť napr. ucelený strapec údajov o vybranom zamestnancovi alebo obsah faktúry, ktorá sa má elektronicky preniesť z jednej organizácie do druhej. Na báze tejto technológie je vybudovaných množstvo ďalších dátových štruktúr a nástrojov, pomocou ktorých možno vytvárať pomerne komplexné a pritom dostatočne flexibilné systémy na spracovanie a transformáciu dát. Dáta vo formáte XML sa často používajú aj ako podklad na generovanie webových stránok a iných dokumentov vo formáte HTML.

Základ výuky tvorí samotný jazyk XML a XML dokumenty. Veľká pozornosť sa však venuje aj sprievodným dátovým formátom a technológiám, a to najmä XML schémam, DTD, XSL, XSLT, transformáciám dát, práci s XML pomocou DOM, XmlReader a XmlWriter v prostredí Microsoft .NET Framework a pod.

Cena kurzu: 6900 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvod do jazyka XML
• problematika výmeny dát a publikovanie dokumentov
• krátka história
• prehľad syntaxe jazyka

Značkovanie dokumentu
• elementy, atribúty
• rezervované atribúty
• deklarácie

Fyzická štruktúra
• definovanie entity
• entity pre definovanie znakov
• obmedzenia

Logická štruktúra dokumentu - DTD - Document Type Definition
• štruktúra DTD
• deklarácia elementov a atribútov
• parametrové entity, sekcie
• problémy spracovania DTD

2. DEŇ
Model dokumentu - DTD
• analýza dokumentu
• návrh a architektúra DTD
• písanie a ladenie DTD
• príklady DTD, DTD pre DTD

Problémy „bielych“ znakov
• normalizácia
• medzery a nejednoznačné medzery

Menný priestor - Namespace
• identifikácie, štandardy, použitie

Spracovanie dát XML
• zápis a čítanie XML, spracovanie udalostí
• stromová štruktúra údajov, manipulácie, porovnanie
• DOM - Document Object Model
• transformačné nástroje

Spracovanie dokumentu XML
• spracovanie externých entít
• formát XML Catalog

Navigácia - URL a XPATH
Hypertextové odkazy
• syntax
• rozšírenie URL
• XPointer
• chovanie odkazov a konflikty mien atribútov

Formátovanie dokumentov - XSL a XSLT - Extensible Stylesheet Language, XSL Transformations
• XSLT
• problémy DTD
• XSL

3. DEŇ
Kaskádne štýly
• vlastnosti
• mapovanie a pravidlá
• HTML a CSS

SGML
• deklarácia
• ďalšie vlastnosti DTD
• konverzia do XML a techniky minimalizácie značkovania

Implementácia a podpora pre XML v prostredí Microsoft .NET Framework, ADO.NET a ASP.NET
• prístup k XML z ASP.NET - XMLReader, XMLWriter
• XML a DataSet
• webové služby
• pokročilé techniky spracovania XML

XML - dátové štruktúry a technológie

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.